Championship LIVESTREAM TRÊN TV
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Xem phát trực tuyến Championship trực tiếp trên TV hôm nay cùng với bạn bè của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Championship - Cuối cùng
Thứ tự 8/6
2 - 1
Vancouver Whitecaps
CF Montréal
Championship - Bán kết
Thứ tự 25/5
2 - 0
CF Montréal
Forge
Championship - Bán kết
Thứ tự 25/5
0 - 3
Pacific
Vancouver Whitecaps
Championship - Tứ kết
We 10/5
1 - 2
Toronto
CF Montréal
Championship - Tứ kết
We 10/5
4 - 3
Forge
Atlético Ottawa
Championship - Tứ kết
Thứ tự 11/5
1 - 4
York9
Vancouver Whitecaps
Championship - Tứ kết
Thứ tự 11/5
2 - 0
Pacific
TSS Rovers
Championship - Vòng sơ loại
We 19/4
3 - 0
Forge
Fabrose
Championship - Vòng sơ loại
We 19/4
2 - 0
CF Montréal
Vaughan Azzurri
Championship - Vòng sơ loại
Thứ tự 20/4
1 - 3
HFX Wanderers
Atlético Ottawa
Championship - Vòng sơ loại
Thứ tự 20/4
1 - 0
York9
Vancouver FC
Championship - Vòng sơ loại
Thứ tự 20/4
3 - 1
TSS Rovers
Valour
Championship - Vòng sơ loại
Fr 21/4
6 - 4
Pacific
Cavalry
  Championship ≫ 2023
Người ghi bàn hàng đầu
1
Noah Jensen
Forge
02 Bàn thắng (00 11m)
Noah Jensen
2
Matteo Polisi
TSS Rovers
02 Bàn thắng (00 11m)
Matteo Polisi
3
Ibrahim Sunusi
01 Bàn thắng (00 11m)
Ibrahim Sunusi
4.
M. Shaw
Atlético Ottawa
1 (00)
5.
A. Ricci
York9
1 (00)
1 (00)
7.
W. Pacius
Forge
1 (01)
8.
E. Ongaro
Pacific
1 (00)
9.
A. Novak
Valour
1 (01)
10.
C. Nnamdi
1 (00)
11.
I. Mejia Yepes
TSS Rovers
1 (00)
12.
L. Insigne
1 (00)
13.
L. Johnson
1 (00)
14.
J. Gressel
1 (01)
15.
M. Ferrin
HFX Wanderers
1 (00)
16.
D. de la Concepción
Atlético Ottawa
1 (00)
17.
Z. Brault-Guillard
1 (00)
18.
M. Bevan
Cavalry
1 (00)
19.
K. Bekker
Forge
1 (00)
20.
S. Becher
1 (00)
21.
O. Bassett
Atlético Ottawa
1 (01)
22.
M. Babouli
York9
1 (01)
23.
M. Tissot
Atlético Ottawa
1 (00)
  Championship ≫ 2023
Assists
1
Mathieu Choinière
02 Assists
Mathieu Choinière
2
Erik Edwardson
TSS Rovers
02 Assists
Erik Edwardson
3
Alexander Achinioti-Jönsson
Forge
01 Assists
Alexander Achinioti-Jönsson
4.
J. Assi
Atlético Ottawa
1
5.
G. Campbell
1
6.
G. Corbo
1
7.
G. dos Santos
Atlético Ottawa
1
8.
L. Faye
York9
1
9.
K. Jones
TSS Rovers
1
10.
D. Klomp
Cavalry
1
11.
R. Laryea
1
12.
A. Lassiter
1
13.
W. Pacius
Forge
1
14.
P. Vite Uca
1
15.
S. Young
Pacific
1
  Championship ≫ 2023
Hành vi sai trái
1
Mo Babouli
York9
00 Màu đỏ / 01 Màu vàng
Mo Babouli
2
Ibrahim Bakare
Vancouver FC
00 Màu đỏ / 01 Màu vàng
Ibrahim Bakare
3
Myer Bevan
Cavalry
00 Màu đỏ / 01 Màu vàng
Myer Bevan
4.
L. Callegari
HFX Wanderers
00/01
5.
C. Campagna
HFX Wanderers
00/01
6.
M. Chandler
Valour
00/01
7.
D. Daniels
Pacific
00/01
8.
M. Davilmar
Fabrose
00/01
9.
M. de Brienne
Valour
00/01
10.
J. Di Chiara
Vaughan Azzurri
00/01
11.
G. dos Santos
Atlético Ottawa
00/01
11.
J. Escalante
Cavalry
00/01
12.
P. Gee
York9
00/01
13.
N. Giantsopoulos
York9
00/01
14.
D. Gutiérrez
Valour
00/01
15.
A. Herrera
00/01
16.
N. Higgins
Vaughan Azzurri
00/01
17.
A. Hojabrpour
Forge
00/01
17.
D. Klomp
Cavalry
00/01
18.
M. James
Forge
00/01
19.
K. Karl
Fabrose
00/01
20.
W. Lefèvre
Fabrose
00/01
21.
G. Mendes Antinoro
Atlético Ottawa
00/01
22.
A. Musse
Pacific
00/01
23.
C. Nnamdi
00/01
24.
W. Pacius
Forge
00/01
25.
M. Polisi
TSS Rovers
00/01
26.
R. Rama
Forge
00/01
27.
A. Ricci
York9
00/01
28.
C. Sapong
00/01
29.
E. Simmons
Vancouver FC
00/01
30.
J. Sirois
00/01

Championship Livestream trên TV. Hôm nay tôi có thể xem miễn phí ở đâu? (2023)

Xem phát trực tuyến Championship trực tiếp trên TV hôm nay cùng với bạn bè của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Về chúng tôi     Các điều khoản và điều kiện     Liên hệ với chúng tôi