Serie A
3p trước
Liga Portugal
6p trước
Eredivisie
11p trước
Liga Portugal
14p trước
Eredivisie
16p trước
Các trận đấu sắp diễn ra vào cuối tuần này từ thứ sáu đến chủ nhật.
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Hệ thống AI của chúng tôi đã tính các kết quả có khả năng xảy ra cao nhất cho các trận đấu bóng đá hôm nay. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Trò chơi hàng đầu có chủ đích
3 Diêm
Unser Wett-Tipp: 2-1
( 9.636% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 12.19% )
Unser Wett-Tipp: 0-2
( 11.54% )
  Trò chơi có video nổi bật
2 Diêm
Unser Wett-Tipp: 2-1
( 8.506% )
Unser Wett-Tipp: 2-1
( 9.019% )
  Các trận đấu phát trực tiếp
35 Diêm
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 9.882% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 16.75% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.15% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 15.24% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 12.19% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.38% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.31% )
Unser Wett-Tipp: 0-2
( 11.54% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.95% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 15.01% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.04% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.65% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 13.32% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 13.38% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 16.21% )
Unser Wett-Tipp: 2-0
( 14.5% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.52% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 12.59% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 14.79% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 14.48% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 13.85% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 16.54% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 14.46% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 13.34% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.08% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 13.3% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 10.95% )
Unser Wett-Tipp: 2-0
( 10.66% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.76% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.46% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 10.81% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 10.78% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 10.33% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.05% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.94% )
  Trò chơi có video nổi bật
19 Diêm
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 14.11% )
Unser Wett-Tipp: 2-0
( 10.31% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 13.56% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 17.52% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 15.21% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.53% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 14.12% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 14.35% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 13.25% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 13.18% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 13.91% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 13.38% )
Unser Wett-Tipp: 0-1
( 13.03% )
Unser Wett-Tipp: 2-1
( 9.636% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 11.48% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.83% )
Unser Wett-Tipp: 2-1
( 9.726% )
Unser Wett-Tipp: 1-1
( 12.22% )
Unser Wett-Tipp: 1-0
( 14.26% )

Các mẹo cá cược miễn phí: Các mẹo cá cược được tính toán thống kê cho hôm nay (2023).

Hệ thống AI của chúng tôi đã tính các kết quả có khả năng xảy ra cao nhất cho các trận đấu bóng đá hôm nay. Bạn sẽ ngạc nhiên...